https://ftgforest.com/sv/
      Array
(
  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => EN
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 0
      [translated_name] => EN
      [url] => https://ftgforest.com/sustainability/
      [country_flag_url] => https://ftgforest.com/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/en.svg
      [language_code] => en
    )

  [sv] => Array
    (
      [code] => sv
      [id] => 50
      [native_name] => SE
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => sv_SE
      [encode_url] => 0
      [tag] => se
      [missing] => 0
      [translated_name] => SE
      [url] => https://ftgforest.com/sv/hallbarhet/
      [country_flag_url] => https://ftgforest.com/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/sv.svg
      [language_code] => sv
    )

)
    

Hållbarhet: En drivande kraft för positiv förändring

Vårt uppdrag är att använda vår teknik, kunskap och vårt inflytande inom olika branscher för att påskynda positiva globala förändringar. Medvetna om vårt arbete i miljöintensiva branscher strävar vi efter en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk balans.

Engagemang för globala hållbarhetsmål

Hållbarhet har inga gränser och sträcker sig bortom insatser från oss som enskilda bolag; vi anser att företag är centrala för att driva igenom förändringar och en hållbar branschomvandling. Genom vår expertis vill vi stödja våra kunder att anta hållbara modeller för torrbulkhantering, träförädling och skogsbruk.

Strategi för hållbar utveckling

Vår strategi för hållbar utveckling innehåller fem steg: analys, fastställande av inriktning, prioritering av mål, genomförande och övervakning. Vi utvärderar vilka områden vi påverkar och vilka möjligheterna är genom nulägesanalys, intressentdialog, väsentlighetsanalys, klimatberäkning, värdekedjeanalys och livscykelanalys.

Vårt löfte för hållbarhet

Vi integrerar hållbarhet i vår kärnverksamhet och definierar tydliga mål och strategier för att uppnå dem. Genom att granska och definiera målprocesser, bilda ett globalt hållbarhetsteam och utveckla en hållbarhetspolicy, säkerställer vi att våra ambitioner blir verklighet.

Övervakning och utvärdering

Vi övervakar och utvärderar vår framgång genom tydliga mål och indikatorer, och är öppna för att justera vår kurs efter behov. Genom att vara transparenta i vår resa vill vi inspirera positiva förändringar både inom våra branscher och andra aktörer vi kommer i kontakt med globalt.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi tar konkreta åtgärder och stödjer FN:s mål för hållbar utveckling och företagsnätverket Global Compact. Genom att analysera vår verksamhet och involvera intressenter strävar vi efter att göra världen mer hållbar.

Från ord till handling

Genom att omsätta ord till handling tar vi steg för steg mot ett hållbart företagande. Vi börjar med det viktigaste och fokuserar på det som är genomförbart här och nu för att skapa momentum och på så sätt successivt öka engagemanget från våra intressenter.

Tillsammans kan vi göra mer

Transparens är nyckeln till vårt hållbarhetsarbete. Genom öppen kommunikation och kunskapsutbyte hoppas vi kunna involvera våra kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter för att tillsammans driva en hållbar utveckling.

Handling the future

FTG är aktiva deltagare i Bruks Siwertell-koncernens övergripande hållbarhetsprogram. För Bruks Siwertell Group (BSG) innebär ”att hantera framtiden” att vi kommer att göra vad vi kan, och vad som krävs nu, för en mer hållbar värld ur ett socialt, miljömässigt och styrningsmässigt perspektiv, och bevara den för framtida generationer. Läs mer om hållbarhetsarbetet inom BSG på deras hemsida via länken nedan.

Hållbarhetshöjdpunkter och rapport 2023

Under de senaste åren har vi haft ett strategiskt förhållningssätt till hållbarhet, bland annat genom att sätta upp milstolpar för de närmaste åren och mål för 2030. Vår hållbarhetsresa började med en väsentlighetsanalys, inklusive dialoger med intressenter, riskanalys och analys av externa faktorer som påverkar vår verksamhet, t.ex. politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska och miljömässiga.

Ladda hem rapporten
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.