https://ftgforest.com/sv/
      Array
(
  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => EN
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 0
      [translated_name] => EN
      [url] => https://ftgforest.com/certifications/
      [country_flag_url] => https://ftgforest.com/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/en.svg
      [language_code] => en
    )

  [sv] => Array
    (
      [code] => sv
      [id] => 50
      [native_name] => SE
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => sv_SE
      [encode_url] => 0
      [tag] => se
      [missing] => 0
      [translated_name] => SE
      [url] => https://ftgforest.com/sv/certifieringar/
      [country_flag_url] => https://ftgforest.com/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/sv.svg
      [language_code] => sv
    )

)
    

ISO Certifieringar

Inom FTG arbetar vi oförtrutet med att identifiera och beskriva våra interna ledningssystem och processer enligt ISO-standarder, för bättre prestanda och högre kvalitet samtidigt som vi minimerar riskerna.

FTG Cranes i Bäckefors, Sverige har certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001, medan FTG Baltic i Vilnius, Litauen också har erhållit en ISO 45001-certifiering.

Certifierade ledningssystem

En certifiering fungerar som en kvalitetsstämpel och ett sätt att säkerställa att vi arbetar på ett säkert och effektivt sätt utifrån rådande krav och lagstiftning. Certifiering av ledningssystem enligt ISO-standarden gör det möjligt att utveckla verksamheten och värna sitt anseende. Moderna ledningssystem är utformade för att vara flexibla och anpassade till organisationens specifika behov. I detta sammanhang blir certifieringen ett värdefullt verktyg för att uppnå ständiga förbättringar och minska riskerna i organisationen.

Att arbeta strukturerat och medvetet med att utveckla sin verksamhet innebär många fördelar. En certifiering är en viktig investering inte bara vad gäller arbetet med till exempel kvalitet  och miljö utan också rent ekonomiskt.

FTG Cranes är certifierat inom både  kvalitetsledning (ISO 9001), och miljöledning (ISO 14001).

FTG Cranes AB är certifierat inom två områden. Inom kvalitetsledning (ISO 9001) och inom miljöledning (ISO 14001). FTG Baltic UAB är också certifierat inom Health & Safety Management (ISO 45001).

ISO 9001 – Kvalitet

ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard, väl inarbetad både i Sverige och utlandet.  Den anger kriterierna för för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster konsekvent uppfyller kvalitetskraven.

I grunden handlar ISO 9001 om förbättring, och standardens kravdokument är därför ett bra verktyg för alla företag som vill utvecklas och arbeta smartare.
En verksamhet som uppfyller kraven i ISO 9001 är produktiv och kostnadseffektiv, får färre reklamationer och har nöjdare kunder. Ett certifierat kvalitetsledningssystem är också ett allt vanligare krav såväl vid stora upphandlingar som vid mindre affärsuppgörelser.

Syftet med ISO 9001-certifieringsprocessen är att hjälpa till att utveckla ett robust kvalitetsledningssystem (QMS) som driver ständiga förbättringar. ISO 9001-standarden erbjuder flexibilitet och gör det möjligt för oss att utforma ett kvalitetsledningssystem kring våra specifika produkter, kundbehov och risker. Som sådan fungerar den som en viktig byggsten för att förbättra risk- och kvalitetshanteringen.

ISO 14001 – Miljö

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering inom området miljö. Den hjälper företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet och minska sin miljöbelastning.

En ISO 14001 certifiering hjälper oss att minska vår negativa miljöpåverkan och hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar. Implementering och certifiering av ISO 14001 är utformad för att ge personal, kunder och intressenter en försäkran om att ett företags miljöpåverkan mäts och förbättras på ett effektivt sätt.

Inköps-, försäljnings-, utvecklings- och produktionsavdelningarna på FTG har alla fått sina processer uppdaterade till ISO 14001, vilket ökar deras kapacitet för miljöbedömning och riskanalys.

ISO 45001 – Hälsa och säkerhet

ISO 45001 är den nya internationella certifieringsstandarden för ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (OHSMS). Antagandet av standarden hjälper till att implementera en heltäckande strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, eller att förbättra ett befintligt OHSMS. Att uppnå ISO 45001-certifiering understryker vår organisations åtagande att skydda anställda över hela världen.

Den nya standarden omfattar inte bara fysisk säkerhet utan även psykologiska faror som utbrändhet, trakasserier och stressrelaterade sjukdomar. Den omfattar även mindre uppenbara risker som belastningsskador och ryggsmärtor som är vanliga i kontorsmiljöer.

Certifieringskraven i ISO 45001 följer samma högnivåstruktur som andra ISO-standarder för ledningssystem, vilket effektiviserar implementeringen av flera certifieringsstandarder samtidigt. Den anpassar sig också till befintliga certifieringsstandarder som Internationella arbetsorganisationens OSH-riktlinjer och ILO:s internationella arbetsnormer och konventioner.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.