Frågor & svar

Här nedan hittar du frågor och svar!

Elfrågor

Klicka på länken nedan så finner du ett kopplingsschema för både ventil, vinsch och belysning

Trots att det finns spänning så kan det vara så att när magneterna kopplas in så sjunker den till en nivå som är så låg att ingen funktion kan köras. För att kontrollera inkommande spänning (i uttaget eller kabeln från traktorn) så kan man koppla in exempelvis en lampa som är på min. 30 Watt. Spänningen i detta fall skall ej understiga 12 Volt. Om spänningen sjunker ska man kontrollera att både plus- och minusmatningen är korrekt anslutna.

Det är inte helt ovanligt att just anslutningen till minus brukar vara problemet!

Klicka på länken nedan så finner du information om hur handtagen tas isär för att komma åt kablage och brytare

Radiostyrningar

På sidan 16 i broschyren finns information om hur en ny sändare kopplas ihop med mottagaren.

På sidan 53 i broschyren finns information om hur en ny sändare kopplas ihop med mottagaren.

På sidan 36 i broschyren finns information om hur en ny sändare kopplas ihop med mottagaren.

Lufttryck i däcken

Dimension Lufttryck max  Belastning vid max lufttryck 
11.5/80-15.3 4,6 kg 1950 kg
400/60-15.5 4,9 kg  2725 kg
400/60-15.5 ELS 4,5 kg 3295 kg
15,0/70x18 4,9 kg  3150 kg
500/50x17 4,9 kg  3550 kg
400/55x22,5 3,7 kg 3550 kg
500/45x22,5 2,7 kg 3150 kg

Välja rätt vagn, kran och utrustning

Här kommer 9-steg som hjälper dig bygga just din FTG huggarvagn

 

  1. Vi kan erbjuda vagnar från 9-15 ton med eller utan drift. Valet av vagn du ska göra är utifrån just ditt behov. Storleken på vagn brukar man anpassa så att traktor (vanligast är 70-90hk) och vagn tillsammans bildar ett bra ekipage samt passar ens behov och terräng. Har du kuperad terräng, mycket blöta marker så kan drift på vagnen vara nödvändigt. Vi erbjuder drift på 10-tons vagnarna och uppåt där säljer vi mestadels ”Robbson drift” en rulle som driver på alla 4a hjulen men vi kan även på 12-tons vagnen erbjuda navdrift på det bakre hjulparet. En fördel med navdrift att man kan montera kedjor och band. Vill du ha råd och tips så fråga din återförsäljare eller oss!
  2. Nu när du valt behovet av vagn så finns några anpassade alternativ på kran till varje. Valet man gör beror mycket på vilken räckvidd och lyftkraft man vill ha men idag säljs mestadels teleskopkranar på 10-tons vagnarna och uppåt. Ser vi på 9-tons vagnen så är det 50/50 med eller utan teleskop. Vill du ha råd och tips så fråga din återförsäljare eller oss!
  3. På varje kran har vi som standard gett ett förslag på en rotator och grip men här kan man anpassa och få just den utrustning man önskar. De flesta väljer dock att ta det förslag vi lagt. Ett tillval dock som de flest gör är att få bromsad länk på rotatorn (gripen ”slänger” mindre)
  4. Hur ska kranen styras bestäms av det ventilpaket du väljer och som standard på alla kranar ingår flerspaksventilen (max flöde 50 l/min) och på de drivna flerspaksventil Parker P70 (för högre flöde än 50 l/min) där man har hela ventilpaketet i hytten. Vissa är vana sedan många år med det och vill inte byta men de allra flest väljer idag alternativt ventilpaket då det utvecklats mycket samt att det gamla flerspakspaketet är väldigt tungt att hantera. Vanligast på de odrivna vagnarna idag är lättviktsventil (2-spak max flöde 50l) där man har halva paketet i traktorn och halva i kranpallen vilket gör det lätt att hantera samt 2-spak lätt att manövrera. Ännu mer utvecklade paket som finns är PCL (lågtrycksservo), EHC (Elektrohydrauliskt) samt Scanreco radiostyrning och dessa väljs till de drivna vagnarna med högre flöde (70-90l) men även till de odrivna.
  5. Vinsch med radiostyrning väljs idag i stort sett till alla vagnar. Vi har 2 olika 1400 (6mm vajer 35m) som är den vanligaste alt 1800 (8mm vajer 30m) med valfri placering i kranpall (vanligast) eller i kranarm. På kranarmen finns även ett fäste där man kan välja till ett öppet brytblock för hög dragpunkt.
  6. Stödben (teleskop) sitter som standard på 9-tons vagnen men är ett tillval de allra flesta gör på 10-12 tons vagnarna. På 14/15 tons vagnarna finns lavett stödben som tillval men här väljer en del att klara sig utan. På samtliga vagnar kan man idag få vätskefyllda däck som gör vagnen ännu mer stabil.
  7. Har du valt en vagn med drift och inte har LS-pump på traktorn alternativt större oumo/dubbelpump så krävs ett separat hydraulsystem. Här finns några alternativ beroende på vagn och traktor.
  8. När vi kommit så här långt med val av ekipage så är frågan om vagnen behöver bromsar. En backig terräng eller om man ska köra på vägen med lass etc kan vara argument för att välja till bromsar. Utan bromsar krävs en stor/tung traktor och en mindre vagn för att överhuvudtaget få köra på väg. Vi kan erbjuda skivbromsar (vanligast) men även trumbromsar.
  9. Några exempel på andra vanliga tillval som görs är verktygslåda, motorsågshållare, LED belysning på kranen etc

Om man är en kund som uppskattar en vagn med hög kvalitet från ett företag som har lång erfarenhet av skogsvagnar och det svenska skogsbruket. Mowi vagnen med den unika parallellkranen framtagen av Wiking Gunnarsson började tillverkas av Wikhede Mekaniska i den lilla orten Bäckefors i Dalsland i början av 80-talet och är idag ett av de ledande fabrikaten i Norden.

Vi har vagnar från 9 ton upp till 15 ton, allt från hobbybrukare till proffs.

På en Mowi vagn sitter det alltid den unika parallellkranen som dels gör ”2 moment i 1” -  ”lyfter och tar till sig” men som även kräver marknadens lägsta oljeflöde vilket gör att du kan köra traktorn på låga varv. Kranen är tillverkad i högfastighetsstål och utvecklad för att hålla i många år.

Ett gott betyg på våra vagnar som är utvecklade för det nordiska skogsbruket är det höga andrahandsvärdet som vi ser på begagnat marknaden, detta gör att totalekonomin på ditt ekipage blir lågt.

Här ser du vilka modeller av kran och vagn som passar tillsammans

RÄTT KRAN TILL RÄTT VAGN
VAGN/KRAN P25 P30 P30T P40 P40T P50 P50T
850 x x x        
1050   x x x x    
1250       x x x x
1050 WD   x x x x    
1250 WD       x x x x
1250 2ND       x x x x
1450 WD           x x


 

Vinsch

I PDF-filen nedan finner du information om hur vinschens bromsverkan kan justeras.

I samband med att man har lossat bromsen är det viktigt att kontrollera att trumman rullar lätt. Går den trögt kan det bero på att skyddsbygeln eller skyddsplåten ligger an mot trumman.

Om det är så att bromsen ej tar så skall bromsklossen bytas alternativt att man sätter dit fler brickor av samma modell.

Underhåll

Följande oljor och fett ska användas till våra vagnar och kranar

Vridhusolja - Geartex EPC 80W/90

Hydraulolja vid traktorhydraulik - Super Universal Tractor Oil Extra 10W/30. Oljan styrs av traktorns krav men vagnen levereras från FTG med den angivna oljan.

Hydraulolja vid pump och tank - Rando HDZ46 (Mineralolja) eller Q8 Holbein BioPlus ISO46 (Bioolja)

Smörjfett - Multifak T EP2

Oljan i vridhuset ska bytas första gången efter 500 timmar eller 1 år. Därefter var 2000:e timme eller 5 år.

Oljan som ska användas är Geartex EPC 80W/90 och för att återfylla hela vridhuset går det åt ca 3,5 liter (olika volym beroende på vridhuset). Kontrollera oljeögat för att säkerställa så att rätt nivå uppnås.

Om vridcylindrarna har varit demonterade vid byte av ex. tätningar är det viktigt att vridhuset körs några gånger fram och åter så att kolvarna kommer i rätt position mot kuggstången. Därefter kontrolleras nivån på nytt.

 

Hydrauloljefiler skall bytas när filterindikatorn visar på rött med varmkörd olja eller vid oljebyte. Beroende på typ av hydraulsystem så kan både tryck och returfilter finnas.

För vagnar med pump och tank så gäller nedanstående intervaller. För övriga som körs via traktorns hydraulik är det dess intervall som gäller

Hydrauloljan skall bytas första gången efter 500 timmar och därefter en gång per år eller 1000 timmar. 

Hydraulolja vid pump och tank - Rando HDZ46 (Mineralolja) eller Q8 Holbein BioPlus ISO46 (Bioolja)

 

Hydraulfrågor

Rekommenderat oljeflöde för våra kranar

P25 / 20 - 25 l/m

P30 / 20 - 25 l/m

P30T / 25 - 30 l/m

P40 / 30 - 35 l/m

P40T / 35 - 45 l/m

P50 / 35 - 40 l/m

P50T / 40 - 50 l/m

Vid vagnar med drift behöver flödet vara 70 I/m och uppåt

 

 

 

 

 

Enklaste sättet att bedöma om svängkraften är den rätt är att kontrollera trycket till svängcylindrarna. Finns trycket där så finns svängkraften enligt förutbestämd specifikation för respektive modell.

Trycken för svängfunktionen framgår av ventilspecifikationen i instruktionsboken. Toleransen på chockventilerna är ca +/- 10%.

FTG:s kranar levereras normalt med färdiginställda ventiler. Dessa ger förutbestämd lyftkraft enligt den uppsatta specifikationen. Om lyftkraften märkbart försämras kan något fel i hydraulsystemet ha uppstått och då är säkraste sättet att kontrollera om allt står rätt till att mäta tryckt för resp funktion.

Aktuellt tryck för resp funktion framgår i instruktionsboken. Toleransen på chockventilerna är ca +/- 10%.

Tryckinställningarna får under inga inga omständigheter justeras uppåt för då äventyras kranens livslängd och risk för haveri föreligger.

Var tillverkas era vagnar?

Produktionen av Mowi startade 1980 på Wikhede Mekaniska i Bäckefors, Dalsland. Vagnen produceras fortsatt på samma plats idag av FTG Cranes AB

 

Källefall och Forest tillverkas av vårt systerföretag FTG Baltic som har sin fabrik i Litauen.

Återförsäljare

Mowis hela sortiment säljs genom den fria maskinhandeln är utspridd på 60 anläggningar runt om i Sverige.

Klicka på denna länk så kommer du direkt till våra återförsäljare

Styrsystem

En kortfattad beskrivning av EHC-systemets inställningar

Vid leverans finns en grundinställning men för att få ut det mesta av systemet behöver det justeras in

Minström:

Denna inställning bestämmer när kranen ska börja röra på sig. Inställningen av minström är viktig för att få en spak som snabbt reagerar på den rörelse du gör. Generellt kan man säga ett en lyftande rörelse behöver en högre inställt värde än en sänkande rörelse. En för högt inställd minström kan ge en ryckig start av rörelsen

Maxström:

Det inställda värdet för maxström anger hur snabbt funktionen kommer att gå vid fullt utslag på spaken. Ett tips kan vara att ställa upp maxströmmen på exempelvis gripe och sänka den på sväng och rotator om man önskar en högre precision.

Ramp Upp:

Ramp Upp sätter tiden det tar att uppnå maxströmmen då man flyttar spaken från neutralläge till fullt utslag. En bra utgångspunkt är 0 - 0,2 sekunder. 

Ramp Ner:

Ramp Ner är det motsatta och sätter tiden det tar att gå från maxström till minström då man flyttar spaken från fullt utslag till neutralläge. En bra utgångspunkt är 0 - 0,2 sekunder.

Tips:

Det finns möjligheten att ställa in tre olika förarval (1 - 2 - 3). Ett tips är att ställa in de olika förarvalen utefter vad man ska göra. Exempelvis 1: för hantering av virke (mer precision) och 2: för hantering av ris (hastigheten på funktionerna kan ställas upp i hastighet)

Har du ytterligare frågor eller vill ha assistans ring FTG Service 0521-26 27 48

 

Ventillyftare - Vargen

I filen nedan finner du en innehållsförteckning samt information om hur du använder Ventillyftaren Vargen.

Montering av risflak

Nedan finner ni hur risflaket monteras på vagnen.

Kontakta FTG Group